Misyon ve Vizyon

Misyonumuz
Biyolojik olaylar ile hastalıkların moleküler mekanizmaları arasındaki ilişkiyi kurabilen, edindiği bilgileri teşhis ve tedavide kullanabilen hekimler ile temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapabilen bilim insanları yetiştirmektir.

Vizyonumuz
Uluslararası alanda tanınan, temel tıp ve moleküler biyoloji alanında bilgi üreten ve üretilen bilginin insan sağlığı ve toplum refahına aktarılmasında bütünleştirici bir yaklaşımı hedefleyen bir merkez seviyesine erişmektir.

Bu içerik 24.07.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 832 kez okundu.