Projeler

Anabilim Dalımız öğretim elemanları tarafından kanserde yeni tedavi yaklaşımları ile genotoksik ajanların insan sağlığına etkilerinin moleküler mekanizmalarının anlaşılması alanlarında bilimsel araştırmalar yürütülmektedir. 


TÜBİTAK Destekli Devam Eden Projeler:

Prostat kanser kök hücrelerinde gen sessizleştirme ve flavonoid kombinasyonlarının kemoterapiye etkinliği. SBAG, Proje Yürütücüsü: Dr. Suat ERDOĞAN, 2015-2017 (500.000TL).

İpsala Bölgesinde Monokültür Çeltik Tarımının Doğa ve İnsanlar Üzerine Genotoksik Etkileri. SBAG, Proje Yürütücüsü: Dr. Zeynep B. DOĞANLAR, 2014-2016 (500.000TL).

Migren Hastalığın Patofizyolojisinde Apelin ve Apelin Reseptörünün Olası Rolü. SBAG, Araştırmacı, Dr. Suat ERDOĞAN, 2015-2016 (30.000TL).

Alzheimer Hastalığı Modelinde Tau Protein Hiperfosforilasyonu ve Hücre Toksisitesi Üzerine Rho Kinaz Inhibitörü Fasudilin Etkinliğinin Pc12 Hücresinde Araştırılması. SBAG, Araştırmacı: Dr. Suat ERDOĞAN, 2014-2016 (150.000TL). 

Astrositlerde lipopolisakkarit uyarımlı enflamasyon ve oksidatif hasar üzerine apelin uygulamasının etkileri. SBAG, Araştırmacı: Dr. Suat ERDOĞAN, 2014-2016 (150.000TL). 

Di (2-ethylhexyl) phthalate maruziyetinde prepubertal, erişkin ve ovariektomize dişi ratların karaciğer dokularında oksidatif stres ve apoptotik parametrelerin karşılaştırılması. SBAG, Araştırmacı: Dr. Kıymet TABAKÇIOĞLU, 2015-2017 (89.000TL).TÜBAP Destekli Devam Eden Projeler:

Sharpin Gen Modülasyonunun Prostat Kanser Kök Hücre Kemoterapisindeki Rolü. Proje Yürütücüsü: Dr. Suat ERDOĞAN, 2015-2016 (49.500TL).

Multijenerasyon Kadmiyum (Cd) Uygulamasına Maruz Kalan Drosophila melanogaster’de Bazı Moleküler Yanıtların Belirlenmesi. Proje yürütücüsü: Dr. Zeynep Banu DOĞANLAR (12.500 TL).

Alüminyum ve Gıda boyası (Azorubin) uygulanan Drosophila melanogaster’de Bazı Fizyolojik ve Moleküler Cevaplar: Biyogenik Amin Değişimleri, Antioksidan enzimler ve Isı Şok Protein genlerinin ekspresyonları, DNA hasarı ve mitokondriyal DNA sekansı. Proje yürütücüsü: Dr. Zeynep Banu DOĞANLAR (50.000 TL).

Hardaliyenin anti-kanser etkinliği: Genetik yanıtlar, Araştırmacı Dr. Oğuzhan DOĞANLAR (50.000 TL).

Buğday çimi (Triticum aestivum L) ekstraktının MCF-7 hücre serisinde apoptotik ve antiproliferatif etkilerinin incelenmesi. Proje yürütücüsü: Dr. Oğuzhan DOĞANLAR (12.500 TL).

Hücre içi kardiyak sinyalizasyon genlerini düzenleyen miRNA’ların büyüme hormonu kullanımına bağlı değişimi ve bu değişimde egzersizin rolü. Araştırmacı: Dr. Zeynep Banu DOĞANLAR (43.000 TL).

Mirisetin’in  HeLa hücre hattında DNA hasar yanıt genleri  (ATM, ATR, p53 ve Mdm2), HPV 18  E6/E7 ve Kaspazların (3,8,9) gen  ifadesi üzerine etkisi. Proje Yürütücüsü: Dr. Kıymet TABAKÇIOĞLU, 2015-2016 (50.000TL).

HEPG2 Hücrelerinde kafeinin doza bağımlı olarak paroksanaz 1, paroksanaz 3 ve apolipoprotein A1 protein ekspresyonlarına etkiler. Araştırmacı: Dr. Kıymet TABAKÇIOĞLU, 2014-2016 (50.000 TL).


Tamamlanan Projeler:

Uçucu organik bileşik (VOCs) miks uygulamasına Drosophila melanogaster dokularında fizyolojik ve genetik cevaplar: Biyogenik amin değişimleri, Antioksidan sorumlu gen ekspresyonları, DNA hasarı ve ribozomal RNA tepkisi. Yardımcı Araştırmacı: Dr. Zeynep B. DOĞANLAR, (50.000TL).

Quercetin ve naringin flovanoidlerinin, ağır metal miks uygulanan Drosophila melanogaster dokularında antioksidan sistem, ısı şok proteinleri, DNA hasarı ve DNA tamir gen ekspresyonları üzerine etkileri. Proje Yürütücüsü: Dr. Zeynep B. DOĞANLAR (50.000TL).

Likid kromatografi -Elektron sprey iyonizasyon yöntemi ile 25 hidroksi vitamin D tanısı. Proje yürütücüsü: Dr. Zeynep Banu DOĞANLAR (100.000 TL).

Yeni Doğanlarda Metabolik Hastalıkların Tanısında Tandem Mass Spektrometresinin kullanılması. Proje yürütücüsü: Dr. Oğuzhan DOĞANLAR (100.000 TL).
Bu içerik 24.07.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 1584 kez okundu.